The fight for a greener future

Lupta pentru un viitor mai verde

Clipici Elena Teodora
Liceul Teoretic “Traian” Constanța
Idee articol

Dacă ne interesăm de partea bună și mai puțin bună a lucrurilor din jurul nostru, suntem mai mult decât simpli consumatori. Am devenit vocali, curioși, conectați și bine informați, unii dintre noi chiar activiști, ceea ce schimbă multe mai ales în felul nostru de a cumpăra și consuma. În privința schimbărilor concrete și așteptărilor avute din partea celor care trebuie să producă schimbarea, tinerii cred mai mult în ei înșiși decât în orice alt actor pentru a fi promotorii și ambasadorii sustenabilității.Azi cuvintele ‘sustenabil(ă)‘ și ‘sustenabilitate‘ sunt folosite atât de ușor și înafara contextului, încât aproape că și-au pierdut sensul inițial. Sustenabilitate nu înseamnă doar produse care afișează că sunt bio, eco friendly, organice sau prietenoase cu animalele – ci rezumă o serie concretă și largă de activități și practici conectate strâns între ele, care ajută un business să ofere produse și servicii fără a pune în pericol resursele noastre. Pe scurt, nu ești și nu poți fi sustenabil dacă nu bifezi pe rând câteva etape foarte clare.Viitorul tinerilor și a generațiilor care urmează stau în mâinile noastre.

The fight for a greener future

If we are interested in the good and the bad side of things around us, we are more than just consumers. We have become vocal, curious, connected and well-informed, some of us even activists, which is changing a lot especially in the way we shop and consume. Regarding the concrete changes and the expectations from those who have to produce the change, young people believe in themselves more than any other actor to be the promoters and ambassadors of sustainability. Today the words ‘sustainable’ and ‘sustainability’ are used so easily and out of context that they almost lost their original meaning. Sustainability doesn’t just mean products that claim to be bio, eco friendly, organic or animal friendly – it sums up a concrete and broad series of closely connected activities and practices that help a business to offer products and services without putting at risk our resources. In short, you are not and cannot be sustainable if you don’t tick off a few very clear steps one by one. The future of young people and the generations to come is in our hands

Share This Post

More To Explore

News

Project Result 3

Coming Soon: the Fair News Guide We are excited to announce the forthcoming release of our third project result, the Fair News Guide. This hands-on

News

Project Result 2

Coming Soon: Framework for innovative pathways in the use of Theory of Knowledge among high school students Our second project result will soon be released,